2012 Mali Tablolar ve Dipnotlar

31_12_2012_BAGIMSIZ_DENETIM_RAPORU.pdf