14 Ağustos 2013 Halı Tesisi Kapasite Artışı

14_A%C4%9Fustos_2013_%C4%B0plik_Tesisi_Kapasite_Art%C4%B1%C5%9F%C4%B1.pdf