13 Ağustos 2013 Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablo

13_A%C4%9EUSTOS_2013_VERGI_BEYANNAMESI_EKI_MALI_TABLO.pdf